Kompleksowa obsługa

prawna dla firm

Obszary działania

Prawo handlowe i prawo spółek

Zawiązywanie i rejestracja spółek, a także pełne doradztwo w tym zakresie.

TSL - Transport-Logistyka-Spedycja

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie działalności firm transportowych.

Prawo karne i karnoskarbowe

Reprezentacja w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe i występowanie przed organami podatkowymi.

Prawo budowlane

Kompleksowe doradztwo prawno podatkowe w procesie inwestycyjnym.

Usługi prawne z zakresu ochrony danych osobowych

Kompleksowe wdrożenie RODO.

Mediacje

Pomoc w zakresie doradztwa, mediacji, negocjacji oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów.