Oferta


Prawo handlowe i prawo spółek

 • zawiązywanie i rejestracja spółek, a także pełne doradztwo w tym zakresie
 • akta ustrojowe spółek i ich władz
 • przekształcenia kapitałowe spółek
 • przygotowanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, a także wszelkich innych dokumentów spółki
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • sporządzanie projektów pism, umów handlowych, dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa
 • obsługa spraw windykacyjnych i prowadzenie egzekucji należności
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji państwowej, samorządowej, a także innymi instytucjami
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym
  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

TSL – Transport- Logistyka-Transport

 • kompleksowa obsługa prawna firm z branży TSL;
 • doradztwo prawne w zakresie przewozów krajowych i międzynarodowych
 • analiza i sporządzanie warunków zleceń transportowych, umów przewozu i spedycji;
 • wystpowanie w imieniu klienta przed polskimi i międzynarodowymi organami kontroli transportowej i drogowej
 • doradztwo i kompleksowe prowadzenie  spraw o odszkodowania  z zakresu odpowiedzialności przewoźnika  w transporcie krajowym  i międzynarodowym
 • windykacja należności z tytułu frachtu i innych należności dla przewoźnika przed polskimi i międzynarodowymi organami i sądami
 • pomoc prawna i doradztwo w zakresie utrzymania dobrej reputacji przewoznika
 • doradztwo i świadczenie pomocy prawnej przy rozpoczęciu działalności transportowej, wyboru odpowiedniej formy prawnej, uzyskaniu licencji i zezwoleń
 • doradztwo w zakresie zatrudniania i ustalania czasu pracy kierowców;
 • analiza i doradztwo prawne dot. umów leasingu i najmu srodków transportowych
 • kompleksowa pomoc prawna w sprawach związanych z uzyskaniem ochrony ubezpieczeniowe j w ramach OC Przewoznika i Spedytora”
  • doradztwo i kompleksowe doradztwo prawne w zakresie działalności firm transportowych
  • występowanie przed organami i sądami państw UE w imieniu przewoźników

   

  Prawo karne i karnoskarbowe

  PDB Kancelaria świadczy swoim Klientom pomoc na etapie przygotowawczym, sądowym i apelacyjnym zarówno w postpowaniu karnym, jak i karnoskarbowym, w tym m.in.:

  • obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych na etapie postpowania przygotowawczego, sądowego  i apelacyjnego;
  • obrony w sprawach o wykroczenia;
  • obrony skazanych w postpowaniach wykonawczych (odroczenie wykonania kary,przerwa w odbywaniu kary,warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, zmiana postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, etc.);
  • reprezentacje pokrzywdzonych w sprawach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i apelacyjnego;
  • reprezentacje oskarzycieli posifłkowych oraz oskarzycieli prywatnych w sprawach karnych i karnoskarbowych;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie odpowiedzialności majątkowej i karnej czfonków zarządu spółek prawa handlowego;
  • pomoc pokrzywdzonym w sprawach karnych (nawiązka, obowiązek naprawienia szkody);
  • obrony w postępowaniach kasacyjnych i o wznowienie postępowania;
  • reprezentacja w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie odpowiedzialności majątkowej i karnej członków zarządu spółek prawa. handlowego

    

   Prawo podatkowe

   • doradztwo podatkowe
   • występowanie przed organami podatkowymi
   • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe
   • opodatkowanie transakcji unijnych i międzynarodowych (spoza UE)
   • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych

    

   Usługi prawne z zakresu ochrony danych osobowych

   • kompleksowe wdrożenie RODO
   • opracowanie dokumentacji, dostosowanie procedur, umów i profilów działalności Klienta
    do wymogów RODO.

    

   Prawo budowlane

   • kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe w procesie inwestycyjnym,
   • opracowanie i ocena umów o generalne wykonawstwo oraz kontraktów z podwykonawcami i dostawcami, a także innymi uczestnikami inwestycji budowlanej
   • egzekwowanie odpowiedzialności od podwykonawców prac budowlanych
   • wsparcie i reprezentacja w sporach pomiędzy stronami inwestycji budowlanych
   • Doradztwo związane z roszczeniami wynikającymi z umów budowy drogowych obiektów inżynierskich
   • Składanie zażaleń i odwołań

    

   Mediacje

   PDB CENTRUM MEDIACJI to zespół specjalistów świadczących pomoc w zakresie doradztwa, mediacji, negocjacji, oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania  problemów. Oferujemy wiedzę wzbogaconą o nabyte w praktyce umiejętności oraz pełne zaangażowanie w świadczoną pomoc.

    

   PDB CENTRUM MEDIACJI świadczy pomoc w  nastpujących  rodzajach  sprawach:

   • gospodarczych, inwestycyjnych, restrukturyzacji i optymalizacji przedsibiorstw;
   • odzyskiwania naleznosci i umarzania zadłużenia;
   • zniesienia współwłasności i podziału majątku wspólnego;
   • rodzinnych, rozwodowych, karnych i spadkowych.

   PDB CENTRUM MEDIACJI świadczy usługi stacjonarnie,w formule on-line oraz w siedzibie Klienta. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub via e-mail.